Florens Najtingel

Sestrinska zakletva

Svečano se obavezujem pred bogom i u prisustvu ovog skupa, da ću provesti ceo svoj život u moralnoj čistoti i da ću se odano baviti svojom profesijom.
Ja ću se uzdržavati od bilo kakvog nekontrolisanog postupka sa bolesnikom i neću svesno primeniti lek koji bi mogao štetiti.
Sve što je u mojoj moći učiniću da poboljšam nivo svoje profesije i držaću u tajnosti sve lične informacije koje doznajem prilikom obavljanja moga poziva.
Sa punom lojalnošću, do kraja ću pomagati lekaru u njegovom poslu oko bolesnog čoveka.