Primena fototerapije kod obolelih od psorijaze

13.04.2019. od  08.00 časova – amfiteatar  Medicinskog fakulteta Primena fototerapije kod obolelih od psorijaze                                                                                                                                  Predavači: Dr Svetlana Kovačić

Read more

Primena laboratorijskih skrining testova u populaciji odraslih žena

30.03.2019. od  11.00 časova – amfiteatar  Medicinskog fakulteta Primena laboratorijskih skrining testova u populaciji odraslih žena                                                                                                                                  Predavači: Dr

Read more

Patofiziologija i laboratorijska dijagnostika kongenitalne nadbubrežne hiperplazije

23.02.2019. od  09.00 časova – amfiteatar  Medicinskog fakulteta Patofiziologija i laboratorijska dijagnostika kongenitalne nadbubrežne hiperplazije                                                                                                                                                  Br.bodova 2   

Read more

Uloga medicinske sestre/tehničara u prevenciji bolničkih infekcija

26.01.2019. od  09.00 časova – amfiteatar Medicinskog fakulteta Uloga medicinske sestre/tehničara u prevenciji bolničkih infekcija Predavači: Dr Biljana Josipović                                                                                                                          Br.bodova

Read more

Nutritivna potpora kritično obolelih

12.01.2019. od  09.00 časova – amfiteatar  Medicinskog fakulteta Nutritivna potpora kritično obolelih                                                             Br.bodova 2                                                                 Predavači: Dr Aleksandra Plećaš-Đurić Kotizacija

Read more