Transfuzijske reakcije

14.12.2019. od  09.00 časova – amfiteatar  Medicinskog fakulteta Transfuzijske reakcije Predavači: Slađana Erceg struk.lab.teh. , Sofija Reljanović lab.teh                                                         Br.bodova

Read more