Izvršni odbor udruženja

1.Dragana Stevandić, dipl.org.zdrav.nege – Predsednica Udruženja

2.Ružica Milovac, struk.med.sestra – Podpredsednica Udruženja

3.Dragana Jović, struk.med.sestra

4.Katarina Rakićević, struk.ekol.inž.

5.Vesna Vignjević, viša med.sestra

6.Mihajlo Vukčević, struk.med.teh.

7.Dragan Anđelić, viši radiol.teh.

8.Jovan Mićin, dipl.org.zdrav.nege

9.Verica Vajagić, struk.med.sestra

10.Dragana Nikolić, dipl.org.zdrav.nege

11.Ljiljana Aleksić, med.sestra