Akreditovani radovi

Akreditovani radovi za 2023god.
Januarski rok 2023.

Akreditovani radovi za 2021god.
Oktobarski rok 2021.

Akreditovani radovi za 2019god.
Oktobarski rok 2019.
Julski rok 2019.
Aprilski rok 2019.
Januarski rok 2019.

Akreditovani radovi za 2018god.
Januarski rok 2018.

Akreditovani radovi za 2017god.
Oktobarski rok 2017.
Julski rok 2017.
Aprilski rok 2017.
Januarski rok 2017.

Akreditovani radovi za 2016god.
Julski rok 2016.
Aprilski rok 2016.
Januarski rok 2016.

Akreditovani radovi za 2015god.
Oktobarski rok 2015.
Julski rok 2015.
Aprilski rok 2015.
Januarski rok 2015.

Organizator poseduje pravo na promenu termina edukacije!